Odnosi sa klijentima – CRM

Odnosi s klijentima

Ne dajte se prevariti – jedna kupovina nije dovoljna da Vam kupac postane veran.

Šta klijent očekuje? Da li to od Vas dobija? Da li Vi to pouzdano znate?

Pažljivo koncipirane ankete daju nam saznanja o mišljenju koje klijent ima o kompaniji, proizvodu, usluzi. Ta saznanja omogućavaju nam da osmislimo aktivnosti koje će dovesti do unapređenja odnosa sa klijentom, i da taj odnos ostane što duže na visokom nivou.